กิจกรรม : ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม: ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพ
รายละเอียด :
    ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ได้กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3 Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุงและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง รวม 40 คน ณ หลาดใต้โหนด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2562    อ่าน 89 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.