กิจกรรม : ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย นายภาส  วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายมอบหมายให้นางสาวอาพร  เทพหนู รองนายกเทศมนตรีจัดการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการทุกกองเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การกำหนดผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดและการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนัก/กองของตนให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**