กิจกรรม : ประชุมโครงการจัดทำแผนเชิงบูรณาการ กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายนายภาส  วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการจัดทำแผนเชิงบูรณาการ กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 11 คน พร้อมด้วยนายเอกราช ทองแดง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย, นางสาวอาพร เทพหนู รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย, นางสุนิษา เรืองทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย, นายสุริยา  รัตนพงศ์  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย,นายชัยพร  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย,นางวัชรีย์ จินศรีพานิช ปลัดเทศบาล,นางสาว    มุครินทร์ สงคง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นายธวัชชัย  รุ่ยใหม่ นายช่างโยธาชำนาญงานและนางนฤมล        จันมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**