กิจกรรม : ประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจการงานประปาของเทศบาลตำบลดอนทราย


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล          ดอนทราย นายภาส  วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายพร้อมด้วยนางวัชรีย์  จินศรีพานิช  ปลัดเทศบาล,นางธนัญญา  ศิริวัฒน์  ผู้อำนวยการกองคลัง ,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 3 คน ,ผู้รับผิดชอบเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2 คน ,นางสาวภาวิณี  ชนะเกียรติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการและนางสาวเมทิณี     ฉีดเกตุ นิติกรชำนาญการได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจการงานประปาของเทศบาลตำบล   ดอนทราย เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าน้ำประปามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปัญหาในการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2553 พร้อมแนวทางในการยกร่าง/ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการทำสัญญาค้ำประกันการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**