กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือกรณีขอคืนทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9
รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายภาส วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายมอบหมายให้นางสาวเมทิณี ฉีดเกตุ นิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการ กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้คืนสภาพทางสาธารณประโยชน์ ม.๙ ต.ดอนทราย เชื่อมต่อ ม.๔ ต.นาขยาด เนื่องจากเจ้าของที่ดินฝั่ง ต.นาขยาด ไม่ยินยอมยื่นแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์ และประสงค์ให้ดำเนินการตามกฎหมาย

       ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้เทศบาลตำบลดอนทรายแจ้งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ดำเนินการเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์ต่อไปโดยมีนายพะเนตร  อุทัยรังษี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**