กิจกรรม : ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรของฟาร์มเลี้ยงสุกรของเพื่อนบ้านรายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายเอกราช  ทองแดง รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยนางวัชรีย์  จินศรีพานิชย์ ปลัดเทศบาล, นางสาวมุครินทร์   สงคง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางสาวเมทิณี  ฉีดเกตุ  นิติกรชำนาญการ และนางสาวธัญญาลักษณ์  จิตต์เนียม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรของฟาร์มเลี้ยงสุกรของเพื่อนบ้าน หมู่ที่ 7 และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนายวิโรจน์  หมื่นทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ,นายชัยพร  รัตนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดงเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการประชุมผู้ถูกร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอเวลาในการดำเนินการ เป็นเวลา 1 เดือน และเทศบาลตำบลดอนทรายจะดำเนินการติดตามผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**