กิจกรรม : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดอนทราย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายภาส วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นางสาคร  ชูช่วย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวมุครินทร์   สงคง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, และนางสาวอนงเนตร  พันฤทธิ์ดำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดอนทรายและเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีของตำบลดอนทราย  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านและสตรีอาสาเป็นอย่างดี โดยมีนางสาวอาพร เทพหนู   รองนายกเทศมนตรีอดีตนักพัฒนาชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**