กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตามและประเมินขับเคลื่อน แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี 2565
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายนายเอกราช  ทองแดง  รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมนางวัชรีย์  จินศรีพานิชย์ ปลัดเทศบาล, นางสาวมุครินทร์   สงคง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางนฤมล จันมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตามและประเมินขับเคลื่อน แผนงานตำบลมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน ปี 2565 เพื่อดำเนินเนินการจัดทำแผนในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**