ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 701 คน