ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 335 คน