ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 321 คน