ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ“มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง และยุติธรรมพบประชาชน”
  รายละเอียด :

  ด้วย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง และยุติธรรมพบปะประชาชนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  บุคคลใดประสงค์จะดำเนินไกล่เกลี่ยคดีสามารถลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง หรือช่องทางhttps://www.led.go.th/view/led070365.asp

http://uat.led.go.th/qcard/register.asp?runno=4

 

                  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน