ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565
  รายละเอียด :

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน