การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขอสอบถามการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินสด สามารถทำได้ไหมคะ เพราะไม่สะดวกไปถอนที่ธนาคาร และรับเบี้ยได้วันไหน ที่ไหน

ว่าที่ผู้สูงอายุ 182.53.202.30 [ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:08 น. ]

ผู้สูงอายุสามารถรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดได้ โดยทางเทศบาลจะไปจ่ายทุกวันที่ 4 ของเดือนหรือก่อนหากวันที่ 4 ตรงวันหยุดราชการ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
ขอแจ้งรายละเอียด เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
☺ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
☺ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส./กรุงไทย/ออมสิน (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ เทศบาลตำบลดอนทรายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับมอบอำนาจ
กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้ขอให้ผู้สูงอายุที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบการโอนเงินในวันที่ 11 ของทุกเดือน
โดยคุณ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 182.53.202.30 [ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ