ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
18 ก.พ. 2563
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
05 ก.พ. 2563
93 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายห้วยท่อม-เขาย่า ม.5,10,7 ต.ดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
533
29 ม.ค. 2563
94 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
16 ม.ค. 2563
95 แผนการจัดหาพัสดุ ( แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
1239
09 ม.ค. 2563
96 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1208
09 ม.ค. 2563
97 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
09 ม.ค. 2563
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรักชุม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1242
09 ม.ค. 2563
99 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1215
09 ม.ค. 2563
100 รานงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21