ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-โคกกอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1394
28 เม.ย. 2563
82 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1361
28 เม.ย. 2563
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-ทุ่งป๋อง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1266
28 เม.ย. 2563
84 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1284
03 เม.ย. 2563
85 รางานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1243
01 เม.ย. 2563
86 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1224
11 มี.ค. 2563
87 ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1232
02 มี.ค. 2563
88 รางานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
02 มี.ค. 2563
89 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยท่อม-เขาย่า หมู่ที่ 5,10,7 ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1260
25 ก.พ. 2563
90 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1250
18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21