ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
02 มี.ค. 2565
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
01 มี.ค. 2565
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
01 ก.พ. 2565
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
04 ม.ค. 2565
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
01 ธ.ค. 2564
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ธ.ค. 2564
17 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2,10,9 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
484
16 พ.ย. 2564
18 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาภวิมล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
478
15 พ.ย. 2564
19 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสโพธิ์-บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
478
15 พ.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายเสาอิฐ-บ้านใหม่ ม.10 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
649
09 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21