ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-เขาย่า ม.7 ต.ดอนทราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1285
21 ส.ค. 2560
162 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-เขาย่า ม.7 ต.ดอนทราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1264
11 ส.ค. 2560
163 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างระบบส่องสว่างสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1243
29 ก.ค. 2560
164 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์ - บ่อพระ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1241
10 มี.ค. 2560
165 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน - เขาวัง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
10 มี.ค. 2560
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
10 มี.ค. 2560
167 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะทอง - หนองเตร้อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1234
12 ก.พ. 2560
168 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรักชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
01 ก.พ. 2560
169 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย - ทางเข้าประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
31 ม.ค. 2560
170 ประกาศราคากลางโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21