ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1276
01 ต.ค. 2563
72 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสระ-โรงยาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
09 ก.ย. 2563
73 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1298
04 ส.ค. 2563
74 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
14 ก.ค. 2563
75 ประกาศตรวจงานจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถยยสายไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
1276
14 ก.ค. 2563
76 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
01 ก.ค. 2563
77 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
11 มิ.ย. 2563
78 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
01 มิ.ย. 2563
79 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
22 พ.ค. 2563
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21