ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
792
02 ก.พ. 2564
52 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
800
02 ก.พ. 2564
53 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
803
02 ก.พ. 2564
54 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
805
02 ก.พ. 2564
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
799
02 ก.พ. 2564
56 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
12 ม.ค. 2564
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1003
05 ม.ค. 2564
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
807
04 ม.ค. 2564
59 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน - โรงสี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
16 ธ.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1243
09 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21