ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1333
27 ต.ค. 2558
182 ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
1347
07 ต.ค. 2558
183 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1348
07 ต.ค. 2558
184 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1341
07 ต.ค. 2558
185 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1315
18 ก.ย. 2558
186 สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ดาวน์โหลดเอกสาร
1376
16 ก.ย. 2558
187 ประกาศราคากลางงานโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุด ของเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 4,6,8,11 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1320
15 ก.ย. 2558
188 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยางคันร่ม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1282
11 ก.ย. 2558
189 ประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1327
08 พ.ค. 2558
190 ประกาศปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1395
17 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21