ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201
02 ธ.ค. 2563
62 ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
1398
02 ธ.ค. 2563
63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
01 ธ.ค. 2563
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ธ.ค. 2563
65 ร่างเอกสาร e-Bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
1412
18 พ.ย. 2563
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
797
02 พ.ย. 2563
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาด 51-80 คน สำหรับ ศพด.บ้านควนดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 พ.ย. 2563
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
29 ต.ค. 2563
69 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1417
05 ต.ค. 2563
70 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1231
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21