ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1229
02 ม.ค. 2562
132 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1239
21 ธ.ค. 2561
133 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
03 ธ.ค. 2561
134 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
01 พ.ย. 2561
135 แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1229
05 ต.ค. 2561
136 แบบ ผด.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
04 ต.ค. 2561
137 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1238
04 ต.ค. 2561
138 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1245
04 ต.ค. 2561
139 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1232
01 ต.ค. 2561
140 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1245
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21