ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางคันร่ม-เขาย่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
27 ส.ค. 2564
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
568
05 ส.ค. 2564
33 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
02 ส.ค. 2564
34 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
597
02 ส.ค. 2564
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าเชื่อมอาคารและทางเท้า สำหรับ ศพด.บ้านควนดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
505
27 ก.ค. 2564
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
22 ก.ค. 2564
37 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาถนนสายชลประทานเอเชีย-โคกน้ำหัก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
22 ก.ค. 2564
38 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนายเตี้ยน ทรัพย์แก้ว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
22 ก.ค. 2564
39 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
01 ก.ค. 2564
40 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
828
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21