ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศสอบราคาย้ายหอถังเหล็กรูปทรงลูกบอล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1387
21 ม.ค. 2558
192 ประกาศประกวดราคาจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1436
09 ม.ค. 2558
193 ประกาศสอบราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1402
17 ธ.ค. 2557
194 ประกาศสอบราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเสาอิฐ-บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1407
17 ธ.ค. 2557
195 ประกาศสอบราคาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ๋งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
12 ธ.ค. 2557
196 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1433
27 พ.ย. 2557
197 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1412
21 ต.ค. 2557
198 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
21 ต.ค. 2557
199 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1352
21 ต.ค. 2557
200 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1461
25 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21