ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
01 พ.ย. 2564
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
04 ต.ค. 2564
23 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
04 ต.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสระ-โรงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
682
14 ก.ย. 2564
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
13 ก.ย. 2564
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-บ้านนายรัตน์ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
10 ก.ย. 2564
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-ห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
597
10 ก.ย. 2564
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์-ทุ่งลาน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
10 ก.ย. 2564
29 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
01 ก.ย. 2564
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบบ่อพระ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
27 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21