ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกอ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
16 ก.ย. 2562
112 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาภวิมล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
16 ก.ย. 2562
113 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางคันร่ม-เขาย่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
09 ก.ย. 2562
114 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเตร้อ-บ่อพระ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
09 ก.ย. 2562
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
02 ก.ย. 2562
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1226
01 ส.ค. 2562
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
02 ก.ค. 2562
118 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
02 ก.ค. 2562
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
04 มิ.ย. 2562
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21