ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
02 ม.ค. 2563
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
02 ธ.ค. 2562
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
01 พ.ย. 2562
104 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1238
08 ต.ค. 2562
105 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
01 ต.ค. 2562
106 ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1382
01 ต.ค. 2562
107 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
01 ต.ค. 2562
108 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1234
01 ต.ค. 2562
109 รานงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
01 ต.ค. 2562
110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์-ทุ่งลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
16 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21