ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.ค. 2563
2 ประกาศตรวจงานจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถยยสายไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ก.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 มิ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 พ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 เม.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-โคกกอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 เม.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 เม.ย. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-ทุ่งป๋อง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 เม.ย. 2563
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 เม.ย. 2563
10 รางานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.