ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 ต.ค. 2562
2 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2562
3 ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2562
4 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2562
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2562
6 รานงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์-ทุ่งลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ก.ย. 2562
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกอ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ก.ย. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาภวิมล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
0
16 ก.ย. 2562
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางคันร่ม-เขาย่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.