ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสระ-โรงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ก.ย. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ส.ค. 2564
3 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ส.ค. 2564
4 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ส.ค. 2564
5 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 มิ.ย. 2564
6 ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
07 พ.ค. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
01 เม.ย. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
01 มี.ค. 2564
9 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโคงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
02 ก.พ. 2564
10 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโคงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18