ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 ต.ค. 2563
2 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2563
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสระ-โรงยาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ก.ย. 2563
5 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 ส.ค. 2563
6 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.ค. 2563
7 ประกาศตรวจงานจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถยยสายไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ก.ค. 2563
8 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ก.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 มิ.ย. 2563
10 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.