ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
26 ก.พ. 2563
2 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
0
26 ก.พ. 2563
3 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย อายุ 2-5 ปี
1
26 ก.พ. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ม.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ม.ค. 2563
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
17 ม.ค. 2563
7 เทศบัญญัติตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ม.ค. 2563
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ม.ค. 2563
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ม.ค. 2563
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.