ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1277
09 พ.ย. 2563
272 ข่าว สคบ.ประกาศใช้แล้ว.ผู้ใช้บริการเสริมความงามต้องรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
09 พ.ย. 2563
273 ข่าว สคบ.โควิด-19 กับดัก เที่ยวบินชะงัด ผู้บริโภคโวยขอเงินคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
297
09 พ.ย. 2563
274 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
763
02 พ.ย. 2563
275 ปฎิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
710
31 ต.ค. 2563
276 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
693
30 ต.ค. 2563
277 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
12 ต.ค. 2563
278 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ต.ค. 2563
279 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์แยกตามประเภทคําขอจดทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
06 ต.ค. 2563
280 รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69