ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1178
04 ต.ค. 2562
672 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1181
04 ต.ค. 2562
673 แผ่นพับการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหายเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
03 ต.ค. 2562
674 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ข่าวสารหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
03 ต.ค. 2562
675 รายงานผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบล ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1191
01 ต.ค. 2562
676 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
01 ต.ค. 2562
677 รายงานผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบล ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1192
01 ต.ค. 2562
678 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
19 ก.ย. 2562
679 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
02 ก.ย. 2562
680 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในวัดอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
1165
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81