ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
715
01 ต.ค. 2561
632 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
714
01 ต.ค. 2561
633 รายงานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
720
01 ต.ค. 2561
634 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
01 ต.ค. 2561
635 Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
721
28 ก.ย. 2561
636 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
28 ก.ย. 2561
637 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
720
27 ก.ย. 2561
638 สาระน่ารู้ ข้อควรรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
735
27 ก.ย. 2561
639 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนทรายและการดำเนินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
737
24 ก.ย. 2561
640 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเทศบัญญัติและภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
701
24 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69