ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง ประกาศใช้คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
25 มิ.ย. 2563
452 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) ดาวน์โหลดเอกสาร
1224
25 มิ.ย. 2563
453 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเผยแพร่ สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
18 มิ.ย. 2563
454 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเผยแพร่ สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
18 มิ.ย. 2563
455 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับแผ่นพับเผยแพร่ สิทธิผู้ต้องหา (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
18 มิ.ย. 2563
456 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับสิทธิผู้ต้องหา (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
18 มิ.ย. 2563
457 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1299
15 มิ.ย. 2563
458 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเมื่อถูกฟ้องคดีต้องไปศาล (แผ่นที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
15 มิ.ย. 2563
459 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเมื่อถูกฟ้องคดีต้องไปศาล (แผ่นที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
15 มิ.ย. 2563
460 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 15 มิถุนายน 2563 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1234
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81