ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 คู่มือการประเมิน ITA 2021 (official) ดาวน์โหลดเอกสาร
342
24 ก.พ. 2564
192 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
24 ก.พ. 2564
193 ไม่อยากตกเป็นเหยื่อเหมือนในข่าว ก่อนช้อปออนไลน์ ต้องตรวจดู ดังนี้ ... ดาวน์โหลดเอกสาร
315
23 ก.พ. 2564
194 คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ีมีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
304
22 ก.พ. 2564
195 ประชาสัมพันธ์ E-BOOK คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
331
20 ก.พ. 2564
196 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
322
19 ก.พ. 2564
197 คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
319
19 ก.พ. 2564
198 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ - ดาวน์โหลดเอกสาร
354
19 ก.พ. 2564
199 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 ก.พ. 2564
200 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69