ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
814
04 มิ.ย. 2564
212 รายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
797
04 มิ.ย. 2564
213 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
794
04 มิ.ย. 2564
214 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 และเตือนภัยการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
831
02 มิ.ย. 2564
215 ภัยกู้เงินออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
788
02 มิ.ย. 2564
216 หลอกให้ร่วมลงทุน ดาวน์โหลดเอกสาร
798
02 มิ.ย. 2564
217 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1194
31 พ.ค. 2564
218 Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
808
29 พ.ค. 2564
219 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
849
25 พ.ค. 2564
220 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81