ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
20 พ.ค. 2564
102 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564 - เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 พ.ค. 2564
103 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 พ.ค. 2564
104 หลักเกณฑ์และเงื่อนการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 พ.ค. 2564
105 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
05 พ.ค. 2564
106 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
02 พ.ค. 2564
107 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
01 พ.ค. 2564
108 สาร "เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายน 2564" ดาวน์โหลดเอกสาร
309
30 เม.ย. 2564
109 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
30 เม.ย. 2564
110 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid -19 ฉบับที่ 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69