ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ดาวน์โหลดเอกสาร
713
25 ก.ย. 2563
292 ฐานข้อมูลตลาดในตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 ก.ย. 2563
293 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
11 ก.ย. 2563
294 เอกสารชุดความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
11 ก.ย. 2563
295 รวมกฎหมายและเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับศูนย์ฯ ภาคประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
706
11 ก.ย. 2563
296 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
696
11 ก.ย. 2563
297 ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวหน้าพาโกง 30 วินาที ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ก.ย. 2563
298 ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
693
03 ก.ย. 2563
299 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย "ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562" ดาวน์โหลดเอกสาร
705
26 ส.ค. 2563
300 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
731
25 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69