ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
773
17 ต.ค. 2560
782 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1243
12 ก.ย. 2560
783 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
14 ก.ค. 2560
784 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1224
15 มี.ค. 2560
785 คู่มือประชาชน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1400
03 ส.ค. 2558
786 ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan) ดาวน์โหลดเอกสาร
1634
28 พ.ย. 2556
787 ประชาสัมพันธ์มหกรรมสุขภาพฯ
1619
18 ก.ย. 2556
788 จ่ายเงินผู้สูงอายุ
1577
03 ก.ย. 2556
789 ขอเชิญร่วมกิจกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
1638
29 ส.ค. 2556
790 " นายกฯ" เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
1608
29 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81