ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
01 ต.ค. 2561
752 แนวทางการปฏิบัติระบบป้องกันการตรวจเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
01 ต.ค. 2561
753 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
01 ต.ค. 2561
754 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
01 ต.ค. 2561
755 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
01 ต.ค. 2561
756 รายงานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
01 ต.ค. 2561
757 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
01 ต.ค. 2561
758 Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
28 ก.ย. 2561
759 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1205
28 ก.ย. 2561
760 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81