ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน อาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 ก.ค. 2564
82 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ก.ค. 2564
83 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
05 ก.ค. 2564
84 การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 ก.ค. 2564
85 การขยายเวลาและขอบเขต “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล”และเปิดตัว “มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์” ดาวน์โหลดเอกสาร
291
18 มิ.ย. 2564
86 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาและขอบเขต "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
320
14 มิ.ย. 2564
87 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย นายภาส วุ่นบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 มิ.ย. 2564
88 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
09 มิ.ย. 2564
89 ประกาศคณะอนุกรรมประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไจและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 มิ.ย. 2564
90 บัญชีราคาประเมินแปลงที่ต้องประกาศยกเลิก สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69