ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
05 พ.ย. 2564
82 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
04 พ.ย. 2564
83 กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ ดาวน์โหลดเอกสาร
510
03 พ.ย. 2564
84 ขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
507
03 พ.ย. 2564
85 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
03 พ.ย. 2564
86 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
02 พ.ย. 2564
87 ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
528
01 พ.ย. 2564
88 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 พ.ย. 2564
89 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 31 ตุลาคม 2564
497
31 ต.ค. 2564
90 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
30 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81