ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
01 มิ.ย. 2563
482 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
01 มิ.ย. 2563
483 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับและการให้สินบน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1191
01 มิ.ย. 2563
484 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์กรณีมีปัญหาต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
1209
31 พ.ค. 2563
485 ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
31 พ.ค. 2563
486 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลดอนทราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
31 พ.ค. 2563
487 ประชาสัมพันธ์การจัดทำกล่องขยะเปียก ดาวน์โหลดเอกสาร
1215
28 พ.ค. 2563
488 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ไทยชนะ ช่วยรับมือ COVID - 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
23 พ.ค. 2563
489 ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับมอบเครื่องอุปโภคในลักษณะถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
1253
22 พ.ค. 2563
490 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
1226
21 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81