ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
728
08 ต.ค. 2562
542 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
04 ต.ค. 2562
543 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
698
04 ต.ค. 2562
544 แผ่นพับการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหายเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ต.ค. 2562
545 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ข่าวสารหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ต.ค. 2562
546 รายงานผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบล ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
01 ต.ค. 2562
547 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 ต.ค. 2562
548 รายงานผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบล ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
704
01 ต.ค. 2562
549 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
700
01 ต.ค. 2562
550 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69