ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงระบาดของCOVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
735
04 เม.ย. 2563
442 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ฉบับที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
04 เม.ย. 2563
443 📣📣 จังหวัดพัทลุงคุมเข้ม ⛔️ ตั้งด่านตรวจ 9 จุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) 😷😷 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
04 เม.ย. 2563
444 #มาตรการรับมือ โควิด -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
03 เม.ย. 2563
445 เลิก! ลด! 10พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงติดโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
03 เม.ย. 2563
446 📣📣 ด่วน ด่วน ‼️ ผู้ว่าฯ พัทลุง สั่งปิดเมือง ⚠️ ห้ามบุคคลเข้า - ออก จังหวัดพัทลุง 🎯 ตั้งแต่ หลังเที่ยงคืน วันที่ 5 เมษายน 2563 ⏩ จนถึงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
710
03 เม.ย. 2563
447 ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
708
03 เม.ย. 2563
448 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
712
03 เม.ย. 2563
449 วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
700
01 เม.ย. 2563
450 📣ประกาศกระทรวงวัฒน​ธรรม​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี​ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
707
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69