ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
532
07 ม.ค. 2565
52 มาตรการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
28 ธ.ค. 2564
53 ประชาสัมพันธ์สื่อสารความรู้ทางการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
512
21 ธ.ค. 2564
54 รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
794
17 ธ.ค. 2564
55 ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
553
11 ธ.ค. 2564
56 แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ ดาวน์โหลดเอกสาร
551
11 ธ.ค. 2564
57 ปะชาสัมพันธ์ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
09 ธ.ค. 2564
58 คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
510
09 ธ.ค. 2564
59 การรับฟังความคิดเห็น "พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542" ดาวน์โหลดเอกสาร
516
29 พ.ย. 2564
60 การขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เขตป่าไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81