ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
27 ม.ค. 2563
652 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
27 ม.ค. 2563
653 คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
07 ม.ค. 2563
654 คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1215
07 ม.ค. 2563
655 คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
07 ม.ค. 2563
656 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลดอนทราย ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
06 ม.ค. 2563
657 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1176
13 ธ.ค. 2562
658 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1184
13 ธ.ค. 2562
659 รางวัลในการดำเนินการงานของเทศบาลตำบลดอนทราย ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
1209
09 ธ.ค. 2562
660 บันทึกข้อความ งานนิติการ เรื่อง รายงานการจัดทำและประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81