ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
798
16 เม.ย. 2564
252 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
820
15 เม.ย. 2564
253 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
792
14 เม.ย. 2564
254 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
13 เม.ย. 2564
255 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
799
12 เม.ย. 2564
256 ประกาศจังหวัดพัทลุงเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 22) ดาวน์โหลดเอกสาร
809
12 เม.ย. 2564
257 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
803
11 เม.ย. 2564
258 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
799
10 เม.ย. 2564
259 ประกาศจังหวัดพัทลุงเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 21) ดาวน์โหลดเอกสาร
811
09 เม.ย. 2564
260 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
892
05 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81