ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สาร "เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายน 2564" ดาวน์โหลดเอกสาร
807
30 เม.ย. 2564
232 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
826
30 เม.ย. 2564
233 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid -19 ฉบับที่ 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
827
30 เม.ย. 2564
234 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
804
30 เม.ย. 2564
235 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอขนุน จังหวัดพัทลุง (บางส่วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
828
29 เม.ย. 2564
236 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
813
29 เม.ย. 2564
237 คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่่่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
798
28 เม.ย. 2564
238 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 24 ดาวน์โหลดเอกสาร
800
28 เม.ย. 2564
239 รู้หรือไม่ เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ได้นานแค่ไหน ดาวน์โหลดเอกสาร
791
28 เม.ย. 2564
240 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
24 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81