ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 มิ.ย. 2564
92 รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
315
04 มิ.ย. 2564
93 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
310
04 มิ.ย. 2564
94 รายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
304
04 มิ.ย. 2564
95 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
297
04 มิ.ย. 2564
96 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 และเตือนภัยการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
02 มิ.ย. 2564
97 ภัยกู้เงินออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
02 มิ.ย. 2564
98 หลอกให้ร่วมลงทุน ดาวน์โหลดเอกสาร
300
02 มิ.ย. 2564
99 Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
307
29 พ.ค. 2564
100 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
300
25 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69