ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนจัดทำร่างกฎหมายประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
728
21 ธ.ค. 2561
602 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
21 ธ.ค. 2561
603 ร่วมบริจาคมือถือเก่ากับโครงการ”มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ดาวน์โหลดเอกสาร
724
20 ธ.ค. 2561
604 ประชาสัมพันธ์น้ำประปาในพื้นที่หมู่ที่ 5 สายห้วยท่อม - โคกน้ำหักไม่ไหล
780
19 ธ.ค. 2561
605 น้ำประปาหมู่ที่9 บ้านใสอ้อยไม่ไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ดาวน์โหลดเอกสาร
721
18 ธ.ค. 2561
606 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
17 ธ.ค. 2561
607 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
17 ธ.ค. 2561
608 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
723
17 ธ.ค. 2561
609 ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
723
12 ธ.ค. 2561
610 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนทราย
730
11 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69